VectraOpis: Program CPS VECTRA. Vectra - drugi w Polsce pod względem liczby abonentów telekomunikacyjny operator kablowy. Oferuje telewizję cyfrową i analogową, szerokopasmowy Internet stacjonarny (do 600 Mb/s) i mobilny oraz telefonię stacjonarną i komórkową.

BONUS ZA SPRZEDAŻ PAKIETU! Więcej informacji u Opiekuna Kampanii.

Walidacja: Użytkownik musi znajdować się w zasięgu operatora (ok. 300 miast - lista dostępna u opiekuna kampanii) na ofertach Internet i TV. Oferta telefonii komórkowej i Internetu mobilnego jest kierowana na całą Polskę.

Opiekun kampanii: Aneta Garbowska, a.garbowska@all4affiliate.pl

zobacz inne programy

  • Wynagrodzenie
  • 49 zł / CPS
  • Kategoria
  • Rozrywka
  • Dostępne formy reklamowe
  • mailing, display, txt
  • Modele rozliczeń
  • CPS
  • Strona docelowa
  • https://prostywybor.vectra.pl/