PZU OC/AC

Opis: Kampania CPS od naszego prestiżowego Klienta PZU. Celem kampanii jest zakup polis ubezpieczeniowych na stronach PZU. Proponujemy dużą stawkę CPS!

Walidacja: Zakup polisy ubezpieczeniowej

Opiekun kampanii: Tomasz Porembski; t.porembski@clickad-interactive.pl

zobacz inne programy

  • Wynagrodzenie
  • 120 zł / CPS
  • Kategoria
  • Motoryzacja
  • Modele rozliczeń
  • CPS
  • Strona docelowa
  • https://moje.pzu.pl/pzu/sales